Profilbetingelser og privatlivspolitik for Nærboks

A. Profilbetingelser


1. Om profilen

1.1. Når du opretter en profil hos Nærboks, indgår du en aftale med Nordic Infrastructure A/S, CVR nummer 40 05 94 23, Ellegårdvej 7, 6400 Sønderborg (i det følgende ”Nærboks”). Profilen ejes og administreres af Nordic Infrastructure A/S.

2. Generelle betingelser

2.1. Profiler kan oprettes af privatpersoner, der er fyldt 15 år. Profilen er personlig og må ikke benyttes af andre, med undtagelse af de tilfælde hvor du overfører rettigheder til tredjemand.

2.2. Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i nærværende betingelser, herunder også eventuelle ændringer. Du giver din accept og bekræftelse af betingelserne ved oprettelse. Betingelser kan til enhver tid tilgås fra appen, hvor profilen anvendes. Du vil også her kunne se eventuelle ændringer og opdateringer til betingelserne.

2.3. Nærboks forbeholder sig retten til at ændre betingelserne. Eventuelle ændringer vil blive opdateret i appen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en notifikation i appen. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du altid lukke profilen.

3. Oprettelse af profil og nulstilling af pin kode

3.1. Du kan oprette en profil i appen, som ejes af Nærboks. Du skal i forbindelse med oprettelse af profil indtaste nogle personlige oplysninger. Du har selv ansvaret for at disse oplysninger er korrekte og opdaterede.

3.2. For at kunne oprette en profil er det en betingelse, at du har et telefonnummer, og at du accepterer nærværende betingelser.

3.3. Når der oprettes en profil, vil du modtage en aktiveringskode, og efterfølgende skal der oprettes en personlig pin kode.

3.4. Hvis du glemmer din personlige pin kode, kan du oprette en ny ved at anmode om en ny aktiveringskode, som angivet i klausul 3.3.

4. App

4.1. Din oprettelse af profilen giver dig adgang til at hente pakker ved hjælp af appen.

4.2. Det er gratis og uforpligtende at oprette en profil.

5. Lukning af profil

5.1. Du kan til enhver tid lukke din profil ved at ringe til hotline på telefonnummer 7343 6504 og fortælle dem, at du ønsker at lukke din profil.

5.2. Hvis du lukker din profil, har du ikke længere mulighed for at hente pakker med din mobiltelefon.

5.3. Nærboks forbeholder sig retten til at lukke din profil i tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale. En sådan misligholdelse kan for eksempel bestå i manglende overholdelse af nærværende aftale, misbrug af profilen eller ved risiko for misbrug af dine profiloplysninger.

6. Personlig information

6.1. Nærboks henviser til vores persondatapolitik omkring vores behandling af personoplysninger i relation til profilen.

7. Information om profilen (samtykke)

7.1. Du giver samtykke til at Nærboks løbende kan 1) sende dig information omkring pakker og 2) information omkring opdateringer og ændringer.

8. Kundesupport

8.1. Hvis du har spørgsmål omkring din profil, kan du rette henvendelse på info@naerboks.dk. Såfremt din henvendelse drejer sig om en forsendelse, bedes du venligst kontakte pakkeleverandøren direkte eller pr. telefonnummer 73 43 65 04.

9. Værneting

9.1. Nærværende aftale er underlagt dansk ret.

10. Gyldighed

10.1. Hvis nogle bestemmelser i nærværende aftale findes at være ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

B. Privatlivspolitik


1. Behandling af persondata

1.1. For at kunne behandle din forespørgsel, vil Nærboks indsamle og behandle de personoplysninger, som du selv afgiver.
1.1.1. Disse oplysninger kan omfatte:
1.1.1.1. Navn
1.1.1.2. Telefonnummer
1.1.1.3. Signatur

1.2. Nærboks vil behandle dine personlige data til følgende formål:

1.2.1. Oprettelse og administration af din profil.
1.2.2. Fremsende information omkring pakkeleverancer
1.2.3. Udarbejdelse af oversigt over leverede pakker

1.3.

1.3. Eventuelle tredjepart, som Nærboks overfører information til, kan være placeret uden for EU. Såfremt Nærboks overfører personlige data til lande udenfor EU, vil Nærboks sikre at dette sker med passende sikkerhedsforanstaltninger. Såfremt du vil have yderligere information omkring disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du kontakte os ved at benytte kontaktoplysninger angivet i klausul A.1.1 ovenfor.

1.4.

1.4. Alt personlig data vil blive behandlet som fortrolig information.

1.5.

1.5. Nærboks opbevarer dine data i 6 måneder efter afsluttet behandling, medmindre andet er påkrævet, som følge af gældende lovgivning.

1.6. Kontakt venligst vores Data Protection Manager på dpm@naerboks.dk hvis du vil:

1.6.1. Høre hvilken personlig data Nærboks har og behandler om dig.
1.6.2. Begrænse eller komme med indsigelse over behandling af personlig data.
1.6.3. Have din personlig data rettet eller slettet.

1.7.

1.7. Hvis du har en klage over Nærboks’ behandling af dine personlige data, kan du kontakte Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk