Profilbetingelser og privatlivspolitik for Nærboks

A. Profilbetingelser

1. Om profilen

1.1.

Når du opretter en profil hos Nærboks, indgår du en aftale med Nordic Infrastructure A/S, CVR-nummer 40 05 94 23 (i det følgende ”Nærboks”) og SwipBox International A/S, cvr-nummer 36478551 (i det følgende ”SwipBox”), som sammen administrerer profilen

2. Generelle betingelser

2.1.

Profiler kan oprettes af privatpersoner, der er fyldt 16 år. Profilen er personlig og må ikke benyttes af andre med undtagelse af de tilfælde, hvor du overfører rettigheder til tredjemand.

2.2.

Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i nærværende betingelser, herunder også eventuelle senere ændringer, som vil fremgå i appen. Du giver din accept og bekræftelse af betingelserne ved oprettelse. Betingelser kan til enhver tid tilgås fra appen, hvor profilen anvendes.

2.3.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage en notifikation i appen. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du altid lukke profilen.

3. Oprettelse af profil og personlig pinkode

3.1.

Du kan oprette en profil i appen, som ejes af Nærboks. Du skal i forbindelse med oprettelse af profil indtaste nogle personlige oplysninger. Du har selv ansvaret for at sikre, at oplysningerne er korrekte og løbende opdateres hvis nødvendigt.

3.2.

For at kunne oprette en profil er det en betingelse, at du har et telefonnummer, og at du accepterer nærværende betingelser.

3.3.

Når der oprettes en profil, vil du modtage en aktiveringskode. Efterfølgende skal du lave en personlig pinkode.

3.4.

Hvis du glemmer din pinkode, kan du lave en ny ved at anmode om en ny aktiveringskode, som angivet i klausul 3.3.

4. App

4.1.

Din oprettelse af profilen giver dig adgang til at hente pakker ved hjælp af appen.

4.2.

Det er gratis og uforpligtende at oprette en profil.

4.3.

Du kan via appen give fuldmagt til, at en anden person må hente din pakke. Nærboks gør opmærksom på, at en sådan fuldmagt ikke kan tilbagekaldes via appen, men skal tilbagekaldes på anden vis overfor den, som har modtaget fuldmagten.

Hverken pakkeleverandør eller Nærboks kan holdes ansvarlig for tab relateret til en ikke tilbagekaldt fuldmagt. Fuldmagt kræver, at den person, der skal have fuldmagten, også opretter en profil.

4.4.

Appen benytter Bluetooth Low Energy teknologi til overførsel af såvel securitytokens som pakkeleverandørdata. Med accept af disse betingelser accepteres, at førnævnte kan transmitteres via denne teknologi og proces både for så vidt angår egne data som for tredjeparts og pakkeleverandørs data.

5. Lukning af profil

5.1.

Du kan til enhver tid lukke din profil ved at ringe til Hotline på telefonnummer +45 7060 2230.

5.2.

Hvis du lukker din profil, har du ikke længere mulighed for at hente pakker med din mobiltelefon. Når din profil lukkes, anonymiseres dine pakkedata, og de kan ikke genskabes.

5.3.

Nærboks forbeholder sig retten til at lukke din profil i tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale. En sådan misligholdelse kan for eksempel bestå i manglende overholdelse af nærværende aftale, misbrug af profilen eller ved risiko for misbrug af dine profiloplysninger.

6. Personlig information

6.1.

Nærboks henviser til vores privatlivspolitik omkring vores behandling af personoplysninger i relation til profilen.

7. Information om profilen (samtykke)

7.1.

Du giver samtykke til, at Nærboks og/eller SwipBox løbende kan sende dig
1) information omkring pakker
2) information omkring opdateringer og ændringer,
3) vurdering af kundeoplevelser samt
4) information om behandling af dine personoplysninger som angivet heri.

B. Privatlivspolitik

1. Behandling af persondata

1.1.

For at kunne behandle din forespørgsel vil Nærboks, og sekundært SwipBox i det omfang det er nødvendigt, indsamle og behandle de personoplysninger, som er nødvendige for optimal opfyldelse af aftaleforholdet. Alle oplysningerne som behandles, afgiver du selv ved registreringen og løbende ajourføring.

1.1.1. Disse oplysninger kan omfatte:

1.1.1.1. Navn
1.1.1.2. Adresse
1.1.1.3. Telefonnummer
1.1.1.4. E-mailadresse
1.1.1.5. Signatur

1.2.

Nærboks vil behandle dine personlige data til følgende formål:

1.2.1. Oprettelse og administration af din profil.
1.2.2. Fremsende information omkring pakkeleverancer
1.2.3. Udarbejdelse af oversigt over leverede pakker

1.3.

Nærboks overfører informationer om modtagne og leverede forsendelser til tredjepart, som eksempelvis din pakkeleverandør og Nærboks’ softwareleverandør. Eventuel tredjepart, som Nærboks overfører information til, kan undtagelsesvist være placeret uden for EU. Personlig data behandles altid med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, og eventuel overførsel vil ske i overensstemmelse med dansk ret.

1.4.

Alt personlig data behandles fortroligt.

1.5.

Nærboks opbevarer højst dine pakkedata i seks måneder efter pakkens levering i pakkeboksen, medmindre andet kræves efter gældende lovgivning. De personlige oplysninger afgivet ved oprettelsen af profilen opbevares som udgangspunkt i 36 måneder efter seneste brug af profilen, medmindre du inden da ønsker en sletning heraf. Opbevaringen sker af hensyn til, at du kan bruge Nærboks systemet.

1.6.

Kontakt venligst vores Data Protection Manager på dpm@naerboks.dk, hvis du vil:

1.6.1. Høre hvilke personlige data, Nærboks har og behandler om dig.
1.6.2. Begrænse eller komme med indsigelse over behandling af
personlige data.
1.6.3. Have din personlige data rettet eller slettet.
1.6.4. Have yderligere information omkring vores anvendte sikkerhedsforanstaltninger.

1.7.

Hvis du har en klage over Nærboks’ behandling af dine personlige data, kan du kontakte Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

1.8.

Stored Device Information

The device Information is logged to our system to check the device’s version and platform. The stored information is used to track what platform (Android, iOS) parcel is picked/delivered by end user and investigate the issues in connectivity.
Example: Cordova, model, platform, UUID, version, isVirtual, serial
User current location: The application is logging the user’s current location in our system to track user distance from the locker. This stored information is not shared with any third party and is deleted after the retention time expires. 
All the data collected from the users or automatically from 3rd party plugins will only be stored in the system for a specific retention time of 6 months. 

Third-Party Integrations

Branch.io SDK is used for deep linking, and a hash code is sent to Branch.io to open the app by a link in the end-user email. No end-user identifiable information is shared with branch.io.
OneSignal is used to send push notifications, and the ONLY device_id generated by OneSignal is sent to OneSignal via our servers for push notification. No identifiable user data is shared with OneSignal.