Profilbetingelser og privatlivspolitik for Nærboks

A. Profilbetingelser


1. Om profilen

1.1. Når du opretter en profil hos Nærboks, indgår du en aftale med Nordic Infrastructure A/S, CVR-nummer 40 05 94 23 (i det følgende ”Nærboks”), som administrerer profilen.

2. Generelle betingelser

2.1. Profiler kan oprettes af privatpersoner, der er fyldt 16 år. Profilen er personlig og må ikke benyttes af andre med undtagelse af de tilfælde, hvor du overfører rettigheder til tredjemand.

2.2. Det er dit ansvar at læse og sætte dig ind i nærværende betingelser, herunder også eventuelle senere ændringer, som vil fremgå i appen. Du giver din accept og bekræftelse af betingelserne ved oprettelse. Betingelser kan til enhver tid tilgås fra appen, hvor profilen anvendes.

2.3. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en notifikation i appen. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, kan du altid lukke profilen.

3. 3. Oprettelse af profil og personlig pinkode

3.1. Du kan oprette en profil i appen, som ejes af Nærboks. Du skal i forbindelse med oprettelse af profil indtaste nogle personlige oplysninger. Du har selv ansvaret for at sikre, at oplysningerne er korrekte og løbende opdateres hvis nødvendigt.

3.2. For at kunne oprette en profil er det en betingelse, at du har et telefonnummer, og at du accepterer nærværende betingelser.

3.3. Når der oprettes en profil, vil du modtage en aktiveringskode. Efterfølgende skal du lave en personlig pinkode.

3.4. Hvis du glemmer din pinkode, kan du lave en ny ved at anmode om en ny aktiveringskode, som angivet i klausul 3.3.

4. App

4.1. Din oprettelse af profilen giver dig adgang til at hente pakker ved hjælp af appen.

4.2. Det er gratis og uforpligtende at oprette en profil.

4.3. Du kan via appen give fuldmagt til, at en anden person må hente din pakke. Nærboks gør opmærksom på, at en sådan fuldmagt ikke kan tilbagekaldes via appen, men skal tilbagekaldes på anden vis overfor den, som har modtaget fuldmagten. Hverken pakkeleverandør eller Nærboks kan holdes ansvarlig for tab relateret til en ikke tilbagekaldt fuldmagt. Fuldmagt kræver, at den person, der skal have fuldmagten, også opretter en profil.

5. Lukning af profil

5.1. Du kan til enhver tid lukke din profil ved at ringe til Hotline på telefonnummer 73 43 65 04.

5.2. Hvis du lukker din profil, har du ikke længere mulighed for at hente pakker med din mobiltelefon. Når din profil lukkes, anonymiseres dine pakkedata, og de kan ikke genskabes.

5.3. Nærboks forbeholder sig retten til at lukke din profil i tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale. En sådan misligholdelse kan for eksempel bestå i manglende overholdelse af nærværende aftale, misbrug af profilen eller ved risiko for misbrug af dine profiloplysninger.

6. Personlig information

6.1. Nærboks henviser til vores privatlivspolitik omkring vores behandling af personoplysninger i relation til profilen.

7. Information om profilen (samtykke)

7.1. Du giver samtykke til, at Nærboks løbende kan sende dig 1) information omkring pakker 2) information omkring opdateringer og ændringer, samt 3) information om behandling af dine personoplysninger som angivet heri.

8. Kundesupport

8.1. Hvis du har spørgsmål omkring din profil, kan du rette henvendelse til Nordic Infrastructure A/S på info@naerboks.dk eller på telefonnummer 73 43 65 04. Såfremt din henvendelse drejer sig om en forsendelse, bedes du venligst kontakte pakkeleverandøren direkte.

9. Lovvalg og værneting

9.1. Nærværende aftale er underlagt dansk ret.

9.2. Enhver tvist som måtte opstå, og som ikke kan løses gennem forudgående forhandling, skal løses ved Selskabets værneting.

10. Gyldighed

10.1. Hvis nogle bestemmelser i nærværende aftale findes at være ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser fortsat have fuld gyldighed.

B. Privatlivspolitik


1. Behandling af persondata

1.1. For at kunne behandle din forespørgsel vil Nærboks indsamle og behandle de personoplysninger, som er nødvendige for optimal opfyldelse af aftaleforholdet. Alle oplysningerne som behandles, afgiver du selv ved registreringen og løbende ajourføring.
1.1.1. Disse oplysninger kan omfatte:
1.1.1.1. Navn
1.1.1.2. Adresse
1.1.1.3. Telefonnummer
1.1.1.4. E-mailadresse
1.1.1.5. Signatur

1.2. Nærboks vil behandle dine personlige data til følgende formål:

1.2.1. Oprettelse og administration af din profil
1.2.2. Fremsende information omkring pakkeleverancer
1.2.3. Udarbejdelse af oversigt over leverede pakker

1.3.

1.3. Nærboks overfører informationer om modtagne og leverede forsendelser til tredjepart, som eksempelvis din pakkeleverandør og Nærboks’ softwareleverandør. Eventuel tredjepart, som Nærboks overfører information til, kan undtagelsesvist være placeret uden for EU. Personlig data behandles altid med de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, og eventuel overførsel vil ske i overensstemmelse med dansk ret.

1.4.

1.4. Alt personlig data behandles fortroligt.

1.5.

1.5. Nærboks opbevarer højst dine pakkedata i seks måneder efter pakkens levering i pakkeboksen, medmindre andet kræves efter gældende lovgivning. De personlige oplysninger afgivet ved oprettelsen af profilen opbevares som udgangspunkt i 36 måneder efter seneste brug af profilen, medmindre du inden da ønsker en sletning heraf. Opbevaringen sker af hensyn til, at du kan bruge Nærboks systemet.

1.6. Kontakt venligst vores Data Protection Manager på dpm@naerboks.dk, hvis du vil:


1.6.1. Høre hvilke personlige data, Nærboks har og behandler om dig

1.6.2. Begrænse eller komme med indsigelse over behandling af personlige data

1.6.3. Have din personlige data rettet eller slettet

1.6.4. Have yderligere information omkring vores anvendte sikkerhedsforanstaltninger

1.7.

1.7. Hvis du har en klage over Nærboks’ behandling af dine personlige data, kan du kontakte Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk